Forskjell mellom versjoner av «Forside»

Fra Focus Grunnerverv
Hopp til: navigasjon, søk
(Focus Grunnerverv)
 
(40 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 4: Linje 4:
 
* Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.  
 
* Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.  
 
* Ta kontakt med oss på tlf: ''+47 66 77 84 00'' eller [mailto:firmapost@focus.no?Subject=Lisensiering%20av%20Focus%20Grunnerverv firmapost@focus.no] for informasjon om lisensiering.
 
* Ta kontakt med oss på tlf: ''+47 66 77 84 00'' eller [mailto:firmapost@focus.no?Subject=Lisensiering%20av%20Focus%20Grunnerverv firmapost@focus.no] for informasjon om lisensiering.
* Focus Grunnerverv er tilpasset og integrert i 2017, 2018 og 2019 versjonene av Focus Arealplan.
+
* Focus Grunnerverv er tilpasset og integrert i 2022, 2034 og 2024-versjonene av Focus Arealplan.
  
[[Start Focus Grunnerverv|Hvordan komme igang med programmet?]]
+
[[Start Focus Grunnerverv|Hvordan komme i gang med Focus Grunnerverv?]]
  
 
==Hovedfunksjonalitet==
 
==Hovedfunksjonalitet==
Linje 27: Linje 27:
 
*** Man kan også velge å dele opp arealene ytterligere ved å [[Beregn AR5|beregne mot AR5]] data. Da blir arealberegningen av hver ervervtype delt opp og fordelt på ulike [[Arealressursinndelinger|arealressurskategorier]]
 
*** Man kan også velge å dele opp arealene ytterligere ved å [[Beregn AR5|beregne mot AR5]] data. Da blir arealberegningen av hver ervervtype delt opp og fordelt på ulike [[Arealressursinndelinger|arealressurskategorier]]
 
** [[egendefinert ervervtype|Redigere ervervstyper]] om man vil ha egendefinerte ervervstyper eller ønsker å endre på tegneregelene eller tekst til predefinerte ervervstyper.
 
** [[egendefinert ervervtype|Redigere ervervstyper]] om man vil ha egendefinerte ervervstyper eller ønsker å endre på tegneregelene eller tekst til predefinerte ervervstyper.
** [[Arealressursgruppering|Rediger arealressursinndelinger]] om man vil endre grupperingen av AR5 data. Standard gruppering består av gruppene Dyrket, Beite, Skog, Tomt og Annet.  
+
** [[Arealressursinndelinger|Rediger arealressursinndelinger]] om man vil endre grupperingen av AR5 data. Standard gruppering består av gruppene Dyrket, Beite, Skog, Tomt og Annet.  
 
** [[Oppdater arealberegning]] brukes for å gjøre intersection-analyse mellom eiendomsteiger, arealformål og AR5 data på nytt, samt om man vil ta hensyn til ervervområder man [[Tegn ervervområde manuelt|tegner selv]]
 
** [[Oppdater arealberegning]] brukes for å gjøre intersection-analyse mellom eiendomsteiger, arealformål og AR5 data på nytt, samt om man vil ta hensyn til ervervområder man [[Tegn ervervområde manuelt|tegner selv]]
 
** [[Eksporter takstliste til Excel|Eksporter til Excel]]-funksjonen eksporterer takstlisten med tilhørende hjemmelshavere og arealberegninger til Excel
 
** [[Eksporter takstliste til Excel|Eksporter til Excel]]-funksjonen eksporterer takstlisten med tilhørende hjemmelshavere og arealberegninger til Excel
Linje 38: Linje 38:
 
*** Takstliste/arealtabell.
 
*** Takstliste/arealtabell.
 
** Innstillinger for valg av layoutmal for individuelle takster og for samlet oversikt
 
** Innstillinger for valg av layoutmal for individuelle takster og for samlet oversikt
*** Layoutmaler hentes fra skybasert bibliotek som kan utvides ved hjelp av [[Definer layoutmal]]-funksjonen.
+
*** Layoutmaler hentes fra [[Skyen|skybasert]] bibliotek som kan utvides ved hjelp av [[Definer layoutmal]]-funksjonen.
 
** [[Arealtabell|Innstillinger for arealtabell]] for individuelle takster og for samlet oversikt.
 
** [[Arealtabell|Innstillinger for arealtabell]] for individuelle takster og for samlet oversikt.
 
*** Velg hvilke kolonner som skal inkluderes
 
*** Velg hvilke kolonner som skal inkluderes
Linje 49: Linje 49:
 
*** Arealformål
 
*** Arealformål
 
** Mal for navn på layout og tegningsnummer.
 
** Mal for navn på layout og tegningsnummer.
 +
===Demonstrasjonsvideo (hovedfunksjonalitet)===
 +
{{#iDisplay:https://www.youtube.com/embed/fIYWBl-2Ve8|960px|790px}}
 +
 
==Tilleggsfunksjoner==
 
==Tilleggsfunksjoner==
 
* Ny tegning
 
* Ny tegning
 
** Starter ny tom tegning basert på malfilen _Focus Grunnerverv.dwt.
 
** Starter ny tom tegning basert på malfilen _Focus Grunnerverv.dwt.
** Funksjonen sjekker også om det finnes en ny versjon av malfilen i 'skyen', og henter ned eventuell ny versjon.
+
** Funksjonen sjekker også om det finnes en ny versjon av malfilen i '[[Skyen]]', og henter ned eventuell ny versjon.
 
* [[Eierliste]] inneholder funksjonalitet for å lese eller generere, samt eksportere lister med hjemmelshavere og tilhørende adresser.  
 
* [[Eierliste]] inneholder funksjonalitet for å lese eller generere, samt eksportere lister med hjemmelshavere og tilhørende adresser.  
 
** Generer hjemmelshaverliste ved å tegne et polygon eller rektangel i tegningen. Programmet henter hjemmelshavere med tilhørende adresser fra en web-service levert av [https://www.norkart.no/produkter/eiendomsinformasjon/ Norkart]
 
** Generer hjemmelshaverliste ved å tegne et polygon eller rektangel i tegningen. Programmet henter hjemmelshavere med tilhørende adresser fra en web-service levert av [https://www.norkart.no/produkter/eiendomsinformasjon/ Norkart]
Linje 65: Linje 68:
 
** Velg om man skal plassere tabell for samlet oversikt over alle takster, eller individuelle takstsoner.
 
** Velg om man skal plassere tabell for samlet oversikt over alle takster, eller individuelle takstsoner.
 
* [[Tittelfelt]]
 
* [[Tittelfelt]]
 +
** Editor med mulighet for å tilpasse tittelfelt
 +
** Mulighet for å lage egne tittelfeltmaler, og publisere de til [[Skyen]] om ønskelig.
 +
** [[Skyen|Sky-basert]] bibliotek med ferdige tittelfeltmaler
 
* [[Tegnforklaring]]
 
* [[Tegnforklaring]]
 +
** Editor med mulighet for å tilpasse tegnforklaring
 +
** Mulighet for å lage egne tegnforklaringsmaler, og publisere de til [[Skyen]] om ønskelig.
 +
** [[Skyen|Sky-basert]] bibliotek med ferdige tegnforklaringsmaler.
 
* [[Definer layoutmal]]
 
* [[Definer layoutmal]]
 
** Tilpass en eller flere layouter som du ønsker, og bruk denne funksjonen for å publisere layouten som en layoutmal som blir tiligjengelig fra [[Importer layoutmal]]-funksjonen.  
 
** Tilpass en eller flere layouter som du ønsker, og bruk denne funksjonen for å publisere layouten som en layoutmal som blir tiligjengelig fra [[Importer layoutmal]]-funksjonen.  
Linje 72: Linje 81:
 
*** Viewport
 
*** Viewport
 
*** Tittelfelt
 
*** Tittelfelt
*** Tegnforklaring
 
 
***Målestokk
 
***Målestokk
 
***Plassering av arealtabell.  
 
***Plassering av arealtabell.  
Linje 83: Linje 91:
 
** Egenskaper for maskevidde, prefiks for nord/øst-koordinater, teksthøyde for koordinater og mulighet til å styre visning i model space i propertypaletten til AutoCAD.  
 
** Egenskaper for maskevidde, prefiks for nord/øst-koordinater, teksthøyde for koordinater og mulighet til å styre visning i model space i propertypaletten til AutoCAD.  
 
* [[Tegnerekkefølge]]
 
* [[Tegnerekkefølge]]
 +
** Sørger for riktig tegnerekkefølge for grenser og områder samt takstnummer, etc.
 
* [[Importer layoutmal]]
 
* [[Importer layoutmal]]
 +
** Hent inn ny layout fra [[Skyen|sky-basert]] bibliotek med layoutmaler
 
* [[Rydd grenselinjer]]
 
* [[Rydd grenselinjer]]
 +
** Rydder i de automatisk genererte grensene rundt ervervområder, og sørger for rett bruk av
 +
*** Eksisterende eiendomsgrense
 +
*** Ny eiendomsgrense
 +
*** Grense mot anleggsområde
 
* [[Tegn ervervområde manuelt|Tegnefunksjoner]]
 
* [[Tegn ervervområde manuelt|Tegnefunksjoner]]
 
+
** Funksjonalitet for å tegne ervervgrenser og områder manuelt.
 
+
** Funksjonalitet for å tegne teiger.
==='Skyen'===
+
** Fungerer på samme måte som tegnefunksjonene i Focus Arealplan.
''NB!'' Det finnes flere referanser til 'Skyen' i dette hjelpedokumentet. Med skyen mener vi da [https://azure.microsoft.com/nb-no/ Microsoft Azure], og vår lagringskonto er lokalisert i Nederland.
+
* [[Annotative takstnummer]]
 +
** Benytt block editor for å gjøre takstnummer annotativ, eventuelt med orientering som matcher viewport-vinkelen.
 +
*[[Generere geometri for AR5 arealer]]

Nåværende revisjon fra 8. aug. 2023 kl. 04:36

Focus Grunnerverv

Focus Grunnerverv er en tilleggsmodul til Focus Arealplan for å utarbeide grunnervervstegninger (W-tegninger).

 • Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.
 • Ta kontakt med oss på tlf: +47 66 77 84 00 eller firmapost@focus.no for informasjon om lisensiering.
 • Focus Grunnerverv er tilpasset og integrert i 2022, 2034 og 2024-versjonene av Focus Arealplan.

Hvordan komme i gang med Focus Grunnerverv?

Hovedfunksjonalitet

 • Grunnlagsdata håndterer innlesing av grunnlagsdata som programmet trenger for å utarbeide ervervplaner.
  • All data hentes automatisk inn som xRef'er i ervervtegningen.
  • SOSI filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan
  • DWG filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan (Støtter dwg-fil for plan laget i Focus Arealplan og Novapoint Arealplan)
   • DWG filer med eiendomsdata og AR5 må være generert ut fra SOSI-fil(er) med funksjonaliteten som finnes i Grunnlagsdata-funksjonen.
    • Dette fordi dataene leses inn og konverteres til Focus Arealplan-objekter som er nødvendig for funksjonaliteten til Focus Grunnerverv.
   • DWG filer med Novapoint Arealplan-data konverteres automatisk til en Focus Arealplan-tegning.
 • Takstliste inneholder funksjonalitet for:
  • Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene med tilhørende hjemmelshaver-informasjon fra matrikkelen.
  • Takstlisten har funksjonalitet for å velge arealformål som skal inngå i beregning av de ulike typene erverv. (Midlertidig, Permanent, Permanent klausulert, Tilbakeført areal eller egendefinert ervervtype)
   • Ervervarealer blir automatisk beregnet ved å gjøre en intersection-analyse mellom eiendomsteiger og valgte arealformål.
   • Man kan også velge å dele opp arealene ytterligere ved å beregne mot AR5 data. Da blir arealberegningen av hver ervervtype delt opp og fordelt på ulike arealressurskategorier
  • Redigere ervervstyper om man vil ha egendefinerte ervervstyper eller ønsker å endre på tegneregelene eller tekst til predefinerte ervervstyper.
  • Rediger arealressursinndelinger om man vil endre grupperingen av AR5 data. Standard gruppering består av gruppene Dyrket, Beite, Skog, Tomt og Annet.
  • Oppdater arealberegning brukes for å gjøre intersection-analyse mellom eiendomsteiger, arealformål og AR5 data på nytt, samt om man vil ta hensyn til ervervområder man tegner selv
  • Eksporter til Excel-funksjonen eksporterer takstlisten med tilhørende hjemmelshavere og arealberegninger til Excel
 • Generer layouter automatisk for hver takst og for samlet oversikt over alle takster.
  • Automatisk oppdatering pr. layout av
   • Tegnforklaring
   • Tittelfelt
   • Rutenett
   • Takstliste/arealtabell.
  • Innstillinger for valg av layoutmal for individuelle takster og for samlet oversikt
  • Innstillinger for arealtabell for individuelle takster og for samlet oversikt.
   • Velg hvilke kolonner som skal inkluderes
   • Bestem antall desimaler for arealberegning
   • Angi teksthøyde for overskrift og dataceller i tabellen.
   • Bestem om man skal inkludere beregning av AR5 arealer eller ikke.
  • Innstillinger for grad av transparens i genererte layouter for:
   • Ervervområder
   • AR5-data
   • Arealformål
  • Mal for navn på layout og tegningsnummer.

Demonstrasjonsvideo (hovedfunksjonalitet)

Tilleggsfunksjoner

 • Ny tegning
  • Starter ny tom tegning basert på malfilen _Focus Grunnerverv.dwt.
  • Funksjonen sjekker også om det finnes en ny versjon av malfilen i 'Skyen', og henter ned eventuell ny versjon.
 • Eierliste inneholder funksjonalitet for å lese eller generere, samt eksportere lister med hjemmelshavere og tilhørende adresser.
  • Generer hjemmelshaverliste ved å tegne et polygon eller rektangel i tegningen. Programmet henter hjemmelshavere med tilhørende adresser fra en web-service levert av Norkart
  • Eksporter liste med hjemmelshavere og adresser til Excel
  • Mulighet til å lese inn liste med hjemmelshavere og adresser fra Excel
 • Arealtabell
  • Bestem hvilke kolonner fra takstlisten som skal med på tabellen
  • Bestem antall desimaler i beregnede arealer
  • Bestem om AR5 arealer skal beregnes.
  • Bestem om man ønsker farger i tabell-overskriftene som matcher fargen til ervervtypene
  • Bestem teksthøyde for overskrift og celle-data
  • Velg om man skal plassere tabell for samlet oversikt over alle takster, eller individuelle takstsoner.
 • Tittelfelt
  • Editor med mulighet for å tilpasse tittelfelt
  • Mulighet for å lage egne tittelfeltmaler, og publisere de til Skyen om ønskelig.
  • Sky-basert bibliotek med ferdige tittelfeltmaler
 • Tegnforklaring
  • Editor med mulighet for å tilpasse tegnforklaring
  • Mulighet for å lage egne tegnforklaringsmaler, og publisere de til Skyen om ønskelig.
  • Sky-basert bibliotek med ferdige tegnforklaringsmaler.
 • Definer layoutmal
  • Tilpass en eller flere layouter som du ønsker, og bruk denne funksjonen for å publisere layouten som en layoutmal som blir tiligjengelig fra Importer layoutmal-funksjonen.
  • Mulighet til å laste opp layoutmalen til Skyen slik at den er tilgjengelig for alle brukere i ditt firma.
  • Inneholder funksjoner for å tegne:
   • Viewport
   • Tittelfelt
   • Målestokk
   • Plassering av arealtabell.
  • Visuell indikasjon på hvilke elementer som mangler i layouten for at den skal være tilpasset Generer layouter-funksjonen.
 • Definer punktsymbol
  • Sørger for at blokken man velger fungerer som et punktsymbol i tegnforklaringen.
  • Angi navn som skal vises i tegnforklaring
 • Rutenett viewport
  • Oppdateres automatisk når man endrer skala og vinkel i en viewport
  • Egenskaper for maskevidde, prefiks for nord/øst-koordinater, teksthøyde for koordinater og mulighet til å styre visning i model space i propertypaletten til AutoCAD.
 • Tegnerekkefølge
  • Sørger for riktig tegnerekkefølge for grenser og områder samt takstnummer, etc.
 • Importer layoutmal
  • Hent inn ny layout fra sky-basert bibliotek med layoutmaler
 • Rydd grenselinjer
  • Rydder i de automatisk genererte grensene rundt ervervområder, og sørger for rett bruk av
   • Eksisterende eiendomsgrense
   • Ny eiendomsgrense
   • Grense mot anleggsområde
 • Tegnefunksjoner
  • Funksjonalitet for å tegne ervervgrenser og områder manuelt.
  • Funksjonalitet for å tegne teiger.
  • Fungerer på samme måte som tegnefunksjonene i Focus Arealplan.
 • Annotative takstnummer
  • Benytt block editor for å gjøre takstnummer annotativ, eventuelt med orientering som matcher viewport-vinkelen.
 • Generere geometri for AR5 arealer