Forskjell mellom versjoner av «Forside»

Fra Focus Grunnerverv
Hopp til: navigasjon, søk
 
(10 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
=Focus Arealplan=
 
[https://www.focus.no/focus-arealplan/ Focus Arealplan] er et program for å fremstille digitale arealplaner i henhold til [https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/npad/id2361191/ Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister]
 
 
Programmet har støtte for følgende plantyper og [[Produktspesifikasjon|produktspesifikasjoner]]:
 
*[https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/npad/id2361191/ Reguleringsplan]
 
*[https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/npad/id2361191/ Reguleringsplan forslag]
 
*[https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/npad/id2361191/ Kommuneplan]
 
*[https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/tegneregler-for-arealplaner-pa-svalbard/id2361188/ Svalbardplan]
 
*[https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-regionale-arealplaner-pa-kart/id2361190/ Regionalplan]
 
*Fylkesplan (Utgått, og avløst av regionalplan)
 
 
Programmet støtter følgende SOSI Plan-versjoner:
 
*PBL 2008
 
**SOSI 4.5 ''(gjeldende versjon)''
 
*** SOSI 4.5 sammen med produktspesifikasjonen for Reguleringsplan og Kommuneplan har også støtte for formål og koder etter PBL 1985.
 
**SOSI 4.1
 
**SOSI 4.2
 
**SOSI 4.3
 
*PBL 1985
 
**SOSI 4.0
 
**SOSI 3.4
 
 
Focus Arealplan er en utvidelsesmodul for [https://www.focus.no/autocad/ AutoCAD], og trenger derfor [https://www.focus.no/autocad/ AutoCAD], eller et [https://www.focus.no/autocad/ AutoCAD]-basert program som plattform.
 
*[https://www.focus.no/autocad/ AutoCAD]
 
*[https://www.focus.no/autocad-civil-3d/ Autodesk Civil 3D]
 
*AutoCAD Map 3D
 
*AutoCAD Architecture
 
*med fler.
 
*'''NB! [https://www.focus.no/autocad-lt/ AutoCAD LT] er ikke støttet som plattform for Focus Arealplan'''
 
** AutoCAD LT har ikke støtte for programutvidelser, og kan derfor ikke benyttes som plattform for Focus Arealplan.
 
 
Vi støtter og vedlikeholder til enhver tid 3 [[Årsversjon|årsversjoner]] av programmet.
 
 
Focus Arealplan støtter kun 64bits AutoCAD og minimum Windows versjon; [[Windows 7]].
 
 
[[Start Focus Arealplan|Hvordan komme igang med Focus Arealplan?]]
 
 
 
 
=Focus Grunnerverv=
 
=Focus Grunnerverv=
  
Linje 42: Linje 4:
 
* Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.  
 
* Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.  
 
* Ta kontakt med oss på tlf: ''+47 66 77 84 00'' eller [mailto:firmapost@focus.no?Subject=Lisensiering%20av%20Focus%20Grunnerverv firmapost@focus.no] for informasjon om lisensiering.
 
* Ta kontakt med oss på tlf: ''+47 66 77 84 00'' eller [mailto:firmapost@focus.no?Subject=Lisensiering%20av%20Focus%20Grunnerverv firmapost@focus.no] for informasjon om lisensiering.
* Focus Grunnerverv er tilpasset og integrert i 2017, 2018 og 2019 versjonene av Focus Arealplan.
+
* Focus Grunnerverv er tilpasset og integrert i 2018, 2019 og 2020 versjonene av Focus Arealplan.
  
 
[[Start Focus Grunnerverv|Hvordan komme i gang med Focus Grunnerverv?]]
 
[[Start Focus Grunnerverv|Hvordan komme i gang med Focus Grunnerverv?]]
Linje 87: Linje 49:
 
*** Arealformål
 
*** Arealformål
 
** Mal for navn på layout og tegningsnummer.
 
** Mal for navn på layout og tegningsnummer.
 +
===Demonstrasjonsvideo (hovedfunksjonalitet)===
 +
{{#iDisplay:https://www.youtube.com/embed/fIYWBl-2Ve8|960px|790px}}
 +
 
==Tilleggsfunksjoner==
 
==Tilleggsfunksjoner==
 
* Ny tegning
 
* Ny tegning
Linje 108: Linje 73:
 
* [[Tegnforklaring]]
 
* [[Tegnforklaring]]
 
** Editor med mulighet for å tilpasse tegnforklaring
 
** Editor med mulighet for å tilpasse tegnforklaring
** Mulighet for å lage egne tgenforklaringssmaler, og publisere de til [[Skyen]] om ønskelig.
+
** Mulighet for å lage egne tegnforklaringsmaler, og publisere de til [[Skyen]] om ønskelig.
 
** [[Skyen|Sky-basert]] bibliotek med ferdige tegnforklaringsmaler.
 
** [[Skyen|Sky-basert]] bibliotek med ferdige tegnforklaringsmaler.
 
* [[Definer layoutmal]]
 
* [[Definer layoutmal]]
Linje 136: Linje 101:
 
* [[Tegn ervervområde manuelt|Tegnefunksjoner]]
 
* [[Tegn ervervområde manuelt|Tegnefunksjoner]]
 
** Funksjonalitet for å tegne ervervgrenser og områder manuelt.  
 
** Funksjonalitet for å tegne ervervgrenser og områder manuelt.  
 +
** Funksjonalitet for å tegne teiger.
 
** Fungerer på samme måte som tegnefunksjonene i Focus Arealplan.
 
** Fungerer på samme måte som tegnefunksjonene i Focus Arealplan.
 
+
* [[Annotative takstnummer]]
==Demonstrasjonsvideo (grunnleggende funksjonalitet)==
+
** Benytt block editor for å gjøre takstnummer annotativ, eventuelt med orientering som matcher viewport-vinkelen.
{{#iDisplay:https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/d1b2e109-5e14-4bc3-8bc0-f51ca9ca9508/|960px|790px}}
+
*[[Generere geometri for AR5 arealer]]

Nåværende revisjon fra 18. nov. 2022 kl. 05:26

Focus Grunnerverv

Focus Grunnerverv er en tilleggsmodul til Focus Arealplan for å utarbeide grunnervervstegninger (W-tegninger).

 • Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.
 • Ta kontakt med oss på tlf: +47 66 77 84 00 eller firmapost@focus.no for informasjon om lisensiering.
 • Focus Grunnerverv er tilpasset og integrert i 2018, 2019 og 2020 versjonene av Focus Arealplan.

Hvordan komme i gang med Focus Grunnerverv?

Hovedfunksjonalitet

 • Grunnlagsdata håndterer innlesing av grunnlagsdata som programmet trenger for å utarbeide ervervplaner.
  • All data hentes automatisk inn som xRef'er i ervervtegningen.
  • SOSI filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan
  • DWG filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan (Støtter dwg-fil for plan laget i Focus Arealplan og Novapoint Arealplan)
   • DWG filer med eiendomsdata og AR5 må være generert ut fra SOSI-fil(er) med funksjonaliteten som finnes i Grunnlagsdata-funksjonen.
    • Dette fordi dataene leses inn og konverteres til Focus Arealplan-objekter som er nødvendig for funksjonaliteten til Focus Grunnerverv.
   • DWG filer med Novapoint Arealplan-data konverteres automatisk til en Focus Arealplan-tegning.
 • Takstliste inneholder funksjonalitet for:
  • Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene med tilhørende hjemmelshaver-informasjon fra matrikkelen.
  • Takstlisten har funksjonalitet for å velge arealformål som skal inngå i beregning av de ulike typene erverv. (Midlertidig, Permanent, Permanent klausulert, Tilbakeført areal eller egendefinert ervervtype)
   • Ervervarealer blir automatisk beregnet ved å gjøre en intersection-analyse mellom eiendomsteiger og valgte arealformål.
   • Man kan også velge å dele opp arealene ytterligere ved å beregne mot AR5 data. Da blir arealberegningen av hver ervervtype delt opp og fordelt på ulike arealressurskategorier
  • Redigere ervervstyper om man vil ha egendefinerte ervervstyper eller ønsker å endre på tegneregelene eller tekst til predefinerte ervervstyper.
  • Rediger arealressursinndelinger om man vil endre grupperingen av AR5 data. Standard gruppering består av gruppene Dyrket, Beite, Skog, Tomt og Annet.
  • Oppdater arealberegning brukes for å gjøre intersection-analyse mellom eiendomsteiger, arealformål og AR5 data på nytt, samt om man vil ta hensyn til ervervområder man tegner selv
  • Eksporter til Excel-funksjonen eksporterer takstlisten med tilhørende hjemmelshavere og arealberegninger til Excel
 • Generer layouter automatisk for hver takst og for samlet oversikt over alle takster.
  • Automatisk oppdatering pr. layout av
   • Tegnforklaring
   • Tittelfelt
   • Rutenett
   • Takstliste/arealtabell.
  • Innstillinger for valg av layoutmal for individuelle takster og for samlet oversikt
  • Innstillinger for arealtabell for individuelle takster og for samlet oversikt.
   • Velg hvilke kolonner som skal inkluderes
   • Bestem antall desimaler for arealberegning
   • Angi teksthøyde for overskrift og dataceller i tabellen.
   • Bestem om man skal inkludere beregning av AR5 arealer eller ikke.
  • Innstillinger for grad av transparens i genererte layouter for:
   • Ervervområder
   • AR5-data
   • Arealformål
  • Mal for navn på layout og tegningsnummer.

Demonstrasjonsvideo (hovedfunksjonalitet)

Tilleggsfunksjoner

 • Ny tegning
  • Starter ny tom tegning basert på malfilen _Focus Grunnerverv.dwt.
  • Funksjonen sjekker også om det finnes en ny versjon av malfilen i 'Skyen', og henter ned eventuell ny versjon.
 • Eierliste inneholder funksjonalitet for å lese eller generere, samt eksportere lister med hjemmelshavere og tilhørende adresser.
  • Generer hjemmelshaverliste ved å tegne et polygon eller rektangel i tegningen. Programmet henter hjemmelshavere med tilhørende adresser fra en web-service levert av Norkart
  • Eksporter liste med hjemmelshavere og adresser til Excel
  • Mulighet til å lese inn liste med hjemmelshavere og adresser fra Excel
 • Arealtabell
  • Bestem hvilke kolonner fra takstlisten som skal med på tabellen
  • Bestem antall desimaler i beregnede arealer
  • Bestem om AR5 arealer skal beregnes.
  • Bestem om man ønsker farger i tabell-overskriftene som matcher fargen til ervervtypene
  • Bestem teksthøyde for overskrift og celle-data
  • Velg om man skal plassere tabell for samlet oversikt over alle takster, eller individuelle takstsoner.
 • Tittelfelt
  • Editor med mulighet for å tilpasse tittelfelt
  • Mulighet for å lage egne tittelfeltmaler, og publisere de til Skyen om ønskelig.
  • Sky-basert bibliotek med ferdige tittelfeltmaler
 • Tegnforklaring
  • Editor med mulighet for å tilpasse tegnforklaring
  • Mulighet for å lage egne tegnforklaringsmaler, og publisere de til Skyen om ønskelig.
  • Sky-basert bibliotek med ferdige tegnforklaringsmaler.
 • Definer layoutmal
  • Tilpass en eller flere layouter som du ønsker, og bruk denne funksjonen for å publisere layouten som en layoutmal som blir tiligjengelig fra Importer layoutmal-funksjonen.
  • Mulighet til å laste opp layoutmalen til Skyen slik at den er tilgjengelig for alle brukere i ditt firma.
  • Inneholder funksjoner for å tegne:
   • Viewport
   • Tittelfelt
   • Målestokk
   • Plassering av arealtabell.
  • Visuell indikasjon på hvilke elementer som mangler i layouten for at den skal være tilpasset Generer layouter-funksjonen.
 • Definer punktsymbol
  • Sørger for at blokken man velger fungerer som et punktsymbol i tegnforklaringen.
  • Angi navn som skal vises i tegnforklaring
 • Rutenett viewport
  • Oppdateres automatisk når man endrer skala og vinkel i en viewport
  • Egenskaper for maskevidde, prefiks for nord/øst-koordinater, teksthøyde for koordinater og mulighet til å styre visning i model space i propertypaletten til AutoCAD.
 • Tegnerekkefølge
  • Sørger for riktig tegnerekkefølge for grenser og områder samt takstnummer, etc.
 • Importer layoutmal
  • Hent inn ny layout fra sky-basert bibliotek med layoutmaler
 • Rydd grenselinjer
  • Rydder i de automatisk genererte grensene rundt ervervområder, og sørger for rett bruk av
   • Eksisterende eiendomsgrense
   • Ny eiendomsgrense
   • Grense mot anleggsområde
 • Tegnefunksjoner
  • Funksjonalitet for å tegne ervervgrenser og områder manuelt.
  • Funksjonalitet for å tegne teiger.
  • Fungerer på samme måte som tegnefunksjonene i Focus Arealplan.
 • Annotative takstnummer
  • Benytt block editor for å gjøre takstnummer annotativ, eventuelt med orientering som matcher viewport-vinkelen.
 • Generere geometri for AR5 arealer