Forskjell mellom versjoner av «Forside»

Fra Focus Grunnerverv
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 18: Linje 18:
 
*** Hjemmelshavere leses direkte fra en web-service levert av [https://www.norkart.no/produkter/eiendomsinformasjon/ Norkart], og man trenger dermed ikke skaffe til veie eierliste på forhånd.  
 
*** Hjemmelshavere leses direkte fra en web-service levert av [https://www.norkart.no/produkter/eiendomsinformasjon/ Norkart], og man trenger dermed ikke skaffe til veie eierliste på forhånd.  
 
** Takstlisten har funksjonalitet for å [[Velg_Arealformål|velge arealformål]] som skal inngå i beregning av de ulike typene erverv. (Midlertidig, Permanent, Permanent klausulert, Tilbakeført areal eller [[egendefinert ervervtype]])
 
** Takstlisten har funksjonalitet for å [[Velg_Arealformål|velge arealformål]] som skal inngå i beregning av de ulike typene erverv. (Midlertidig, Permanent, Permanent klausulert, Tilbakeført areal eller [[egendefinert ervervtype]])
 +
*** Ervervarealer blir automatisk beregnet ved å gjøre en intersection-analyse mellom eiendomsteiger og valgte arealformål.
 +
*** Man kan også velge å dele opp arealene ytterligere ved å [[Beregn AR5|beregne mot AR5]] data. Da blir arealberegningen av hver ervervtype delt opp og fordelt på ulike [[Arealressursinndelinger|arealressurskategorier]]
 +
** [[egendefinert ervervtype|Redigere ervervstyper]] om man vil ha egendefinerte ervervstyper eller ønsker å endre på tegneregelene eller tekst til predefinerte ervervstyper.
 +
** [[Arealressursgruppering|Rediger arealressursinndelinger]] om man vil endre grupperingen av AR5 data. Standard gruppering består av gruppene Dyrket, Beite, Skog, Tomt og Annet.
 +
** [[Oppdater arealberegning]] brukes for å gjøre intersection-analyse mellom eiendomsteiger, arealformål og AR5 data på nytt, samt om man vil ta hensyn til ervervområder man [[Tegn ervervområde manuelt|tegner selv]]
 +
** [[Eksporter takstliste til Excel|Eksporter til Excel]] eksporterer takstlisten med tilhørende hjemmelshavere og arealberegninger til Excel
 
* [[Eierliste]] inneholder funksjonalitet for å lese eller generere, samt eksportere lister med hjemmelshavere og tilhørende adresser.  
 
* [[Eierliste]] inneholder funksjonalitet for å lese eller generere, samt eksportere lister med hjemmelshavere og tilhørende adresser.  
 
** Generer hjemmelshaverliste ved å tegne et polygon eller rektangel i tegningen. Programmet henter hjemmelshavere med tilhørende adresser fra en web-service levert av [https://www.norkart.no/produkter/eiendomsinformasjon/ Norkart]
 
** Generer hjemmelshaverliste ved å tegne et polygon eller rektangel i tegningen. Programmet henter hjemmelshavere med tilhørende adresser fra en web-service levert av [https://www.norkart.no/produkter/eiendomsinformasjon/ Norkart]

Revisjonen fra 13. jun. 2018 kl. 02:40

Focus Grunnerverv

Focus Grunnerverv er en tilleggsmodul til Focus Arealplan for å utarbeide grunnervervstegninger (W-tegninger).

 • Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.
 • Modulen fungerer sammen med 2017, 2018 og 2019 versjonene av Focus Arealplan.

Funksjoner

 • Grunnlagsdata håndterer innlesing av grunnlagsdata som programmet trenger for å utarbeide ervervplaner.
  • SOSI filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan
  • DWG filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan (Støtter dwg-fil for plan laget i Focus Arealplan og Novapoint Arealplan)
   • DWG filer med eiendomsdata og AR5 må være generert ut fra SOSI-fil(er) med funksjonaliteten som finnes i Grunnlagsdata-funksjonen. Dette fordi dataene leses inn og konverteres til Focus Arealplan-objekter som er nødvendig for funksjonaliteten til Focus Grunnerverv.
   • DWG filer med Novapoint Arealplan-data konverteres automatisk til en Focus Arealplan-tegning.
 • Takstliste inneholder funksjonalitet for:
  • Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene
   • Tilknytning mot eiendomsteig utføres ved å velge eiendomsteig fra tegning eller fra en liste over alle teiger i grunnlagsdataene.
   • 1 eller flere eiendomsteiger knyttet til ett takstnummer.
   • Mulighet til å dele opp takst i del-takster (a,b,c, osv) dersom en teig består av flere spredte områder.
   • Hjemmelshavere leses direkte fra en web-service levert av Norkart, og man trenger dermed ikke skaffe til veie eierliste på forhånd.
  • Takstlisten har funksjonalitet for å velge arealformål som skal inngå i beregning av de ulike typene erverv. (Midlertidig, Permanent, Permanent klausulert, Tilbakeført areal eller egendefinert ervervtype)
   • Ervervarealer blir automatisk beregnet ved å gjøre en intersection-analyse mellom eiendomsteiger og valgte arealformål.
   • Man kan også velge å dele opp arealene ytterligere ved å beregne mot AR5 data. Da blir arealberegningen av hver ervervtype delt opp og fordelt på ulike arealressurskategorier
  • Redigere ervervstyper om man vil ha egendefinerte ervervstyper eller ønsker å endre på tegneregelene eller tekst til predefinerte ervervstyper.
  • Rediger arealressursinndelinger om man vil endre grupperingen av AR5 data. Standard gruppering består av gruppene Dyrket, Beite, Skog, Tomt og Annet.
  • Oppdater arealberegning brukes for å gjøre intersection-analyse mellom eiendomsteiger, arealformål og AR5 data på nytt, samt om man vil ta hensyn til ervervområder man tegner selv
  • Eksporter til Excel eksporterer takstlisten med tilhørende hjemmelshavere og arealberegninger til Excel
 • Eierliste inneholder funksjonalitet for å lese eller generere, samt eksportere lister med hjemmelshavere og tilhørende adresser.
  • Generer hjemmelshaverliste ved å tegne et polygon eller rektangel i tegningen. Programmet henter hjemmelshavere med tilhørende adresser fra en web-service levert av Norkart
  • Eksporter liste med hjemmelshavere og adresser til Excel
  • Mulighet til å lese inn liste med hjemmelshavere og adresser fra Excel
 • Generer layouter automatisk for hver takst og samlet oversikt.


Start Focus Grunnerverv