Forskjell mellom versjoner av «Forside»

Fra Focus Grunnerverv
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 3: Linje 3:
 
Focus Grunnerverv er en tilleggsmodul til [https://www.focus.no/focus-arealplan/ Focus Arealplan] for å utarbeide grunnervervstegninger ([[W-tegninger]]).
 
Focus Grunnerverv er en tilleggsmodul til [https://www.focus.no/focus-arealplan/ Focus Arealplan] for å utarbeide grunnervervstegninger ([[W-tegninger]]).
 
* Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.  
 
* Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.  
* Ta kontakt med oss på tlf: ''+47 66 77 84 00'' eller [mailto:firmapost@focus.no] for informasjon om lisensiering.
+
* Ta kontakt med oss på tlf: ''+47 66 77 84 00'' eller [mailto:firmapost@focus.no?Subject=Lisens%20Focus%20Grunnerverv firmapost@focus.no]  [mailto:firmapost@focus.no] for informasjon om lisensiering.
 
* Focus Grunnerverv er tilpasset og integrert i 2017, 2018 og 2019 versjonene av Focus Arealplan.
 
* Focus Grunnerverv er tilpasset og integrert i 2017, 2018 og 2019 versjonene av Focus Arealplan.
  

Revisjonen fra 14. jun. 2018 kl. 12:24

Focus Grunnerverv

Focus Grunnerverv er en tilleggsmodul til Focus Arealplan for å utarbeide grunnervervstegninger (W-tegninger).

  • Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.
  • Ta kontakt med oss på tlf: +47 66 77 84 00 eller firmapost@focus.no [1] for informasjon om lisensiering.
  • Focus Grunnerverv er tilpasset og integrert i 2017, 2018 og 2019 versjonene av Focus Arealplan.

Hvordan komme igang med programmet?

Hovedfunksjonalitet

  • Grunnlagsdata håndterer innlesing av grunnlagsdata som programmet trenger for å utarbeide ervervplaner.
    • All data hentes automatisk inn som xRef'er i ervervtegningen.
    • SOSI filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan
    • DWG filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan (Støtter dwg-fil for plan laget i Focus Arealplan og Novapoint Arealplan)
      • DWG filer med eiendomsdata og AR5 må være generert ut fra SOSI-fil(er) med funksjonaliteten som finnes i Grunnlagsdata-funksjonen.
        • Dette fordi dataene leses inn og konverteres til Focus Arealplan-objekter som er nødvendig for funksjonaliteten til Focus Grunnerverv.
      • DWG filer med Novapoint Arealplan-data konverteres automatisk til en Focus Arealplan-tegning.
  • Takstliste inneholder funksjonalitet for:
    • Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene med tilhørende hjemmelshaver-informasjon fra matrikkelen.
    • Takstlisten har funksjonalitet for å velge arealformål som skal inngå i beregning av de ulike typene erverv. (Midlertidig, Permanent, Permanent klausulert, Tilbakeført areal eller egendefinert ervervtype)
      • Ervervarealer blir automatisk beregnet ved å gjøre en intersection-analyse mellom eiendomsteiger og valgte arealformål.
      • Man kan også velge å dele opp arealene ytterligere ved å beregne mot AR5 data. Da blir arealberegningen av hver ervervtype delt opp og fordelt på ulike arealressurskategorier
    • Redigere ervervstyper om man vil ha egendefinerte ervervstyper eller ønsker å endre på tegneregelene eller tekst til predefinerte ervervstyper.
    • Rediger arealressursinndelinger om man vil endre grupperingen av AR5 data. Standard gruppering består av gruppene Dyrket, Beite, Skog, Tomt og Annet.
    • Oppdater arealberegning brukes for å gjøre intersection-analyse mellom eiendomsteiger, arealformål og AR5 data på nytt, samt om man vil ta hensyn til ervervområder man tegner selv
    • Eksporter til Excel-funksjonen eksporterer takstlisten med tilhørende hjemmelshavere og arealberegninger til Excel
  • Generer layouter automatisk for hver takst og for samlet oversikt over alle takster.
    • Automatisk oppdatering av tegnforklaring, tittelfelt, rutenett og takstliste for hver layout som genereres.
    • Innstillinger for valg av layoutmal for individuelle takster og for samlet oversikt
      • Layoutmaler hentes fra skybasert bibliotek som kan utvides ved hjelp av Definer layoutmal-funksjonen.
    • Innstillinger for arealtabell for individuelle takster og for samlet oversikt.
      • Velg hvilke kolonner som skal inkluderes
      • Bestem antall desimaler for arealberegning
      • Angi teksthøyde for overskrift og dataceller i tabellen.
      • Bestem om man skal inkludere beregning av AR5 arealer eller ikke.
    • Innstillinger for grad av transparens for ervervområder, AR5-data og arealformål som skal benyttes for layoutene som produseres.
    • Mal for navn på layout og tegningsnummer.

Tilleggsfunksjoner

  • Ny tegning
    • Starter ny tom tegning basert på malfilen _Focus Grunnerverv.dwt.
    • Funksjonen sjekker også om det finnes en ny versjon av malfilen i 'skyen', og henter ned eventuell ny versjon.
  • Eierliste inneholder funksjonalitet for å lese eller generere, samt eksportere lister med hjemmelshavere og tilhørende adresser.
    • Generer hjemmelshaverliste ved å tegne et polygon eller rektangel i tegningen. Programmet henter hjemmelshavere med tilhørende adresser fra en web-service levert av Norkart
    • Eksporter liste med hjemmelshavere og adresser til Excel
    • Mulighet til å lese inn liste med hjemmelshavere og adresser fra Excel
  • Arealtabell
    • Bestem hvilke kolonner fra takstlisten som skal med på tabellen
    • Bestem antall desimaler i beregnede arealer
    • Bestem om AR5 arealer skal beregnes.
    • Bestem om man ønsker farger i tabell-overskriftene som matcher fargen til ervervtypene
    • Bestem teksthøyde for overskrift og celle-data
    • Velg om man skal plassere tabell for samlet oversikt over alle takster, eller individuelle takstsoner.
  • Tittelfelt
  • Tegnforklaring
  • Definer layoutmal
  • Definer punktsymbol
  • Rutenett viewport
  • Tegnerekkefølge
  • Importer layoutmal
  • Rydd grenselinjer
  • Tegnefunksjoner