Forskjell mellom versjoner av «Forside»

Fra Focus Grunnerverv
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 16: Linje 16:
 
*** 1 eller flere eiendomsteiger knyttet til ett takstnummer.
 
*** 1 eller flere eiendomsteiger knyttet til ett takstnummer.
 
*** Mulighet til å dele opp takst i del-takster (a,b,c, osv) dersom en teig består av flere spredte områder.
 
*** Mulighet til å dele opp takst i del-takster (a,b,c, osv) dersom en teig består av flere spredte områder.
*** Hjemmelshavere leses direkte fra en web-service levert av [https://www.norkart.no/ |Norkart], og man trenger dermed ikke skaffe til veie eierliste på forhånd.  
+
*** Hjemmelshavere leses direkte fra en web-service levert av [https://www.norkart.no/ Norkart], og man trenger dermed ikke skaffe til veie eierliste på forhånd.  
  
 
[[Start Focus Grunnerverv]]
 
[[Start Focus Grunnerverv]]

Revisjonen fra 13. jun. 2018 kl. 00:57

Focus Grunnerverv

Focus Grunnerverv er en tilleggsmodul til Focus Arealplan for å utarbeide grunnervervstegninger (W-tegninger).

 • Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.
 • Modulen fungerer sammen med 2017, 2018 og 2019 versjonene av Focus Arealplan.

Funksjoner

 • Grunnlagsdata funksjonen håndterer innlesing av grunnlagsdata som programmet trenger for å utarbeide ervervplaner.
  • SOSI filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan
  • DWG filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan (Støtter dwg-fil for plan laget i Focus Arealplan og Novapoint Arealplan)
   • DWG filer med eiendomsdata og AR5 må være generert ut fra SOSI-fil(er) med funksjonaliteten som finnes i Grunnlagsdata-funksjonen. Dette fordi dataene leses inn og konverteres til Focus Arealplan-objekter som er nødvendig for funksjonaliteten til Focus Grunnerverv.
   • DWG filer med Novapoint Arealplan-data konverteres automatisk til en Focus Arealplan-tegning.
 • Taktsliste funksjonen inneholder funksjonalitet for:
  • Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene
   • Tilknytning mot eiendomsteig utføres ved å velge eiendomsteig fra tegning eller fra en liste over alle teiger i grunnlagsdataene.
   • 1 eller flere eiendomsteiger knyttet til ett takstnummer.
   • Mulighet til å dele opp takst i del-takster (a,b,c, osv) dersom en teig består av flere spredte områder.
   • Hjemmelshavere leses direkte fra en web-service levert av Norkart, og man trenger dermed ikke skaffe til veie eierliste på forhånd.

Start Focus Grunnerverv