Generer layouter

Fra Focus Grunnerverv
Revisjon per 18. jun. 2018 kl. 04:08 av Øystein (diskusjon | bidrag)

Hopp til: navigasjon, søk

Generer layouter-funksjonen kan brukes for å få ferdig tilpassede layouter for hver enkelt takst i takstlisten, og for en samlet oversikt over alle takster i W-tegningen.

GenLayout.png

Innstillinger for automatisk layoutgenerering

GenLayouterSettings.png

Innstillinger for layout med samletabell for alle takstsoner

For layouten som representerer samlet oversikt over alle takster i tegningen, kan man bestemme:

Innstillinger for individuelle layouter

For layouter som representerer individuelle takstsoner, kan man bestemme:

  • Layoutmal
  • Layoutnavn
  • Innstillinger for Arealtabell
  • Om man vil skjule takstnummere for andre takstsoner i layouten som representerer en individuell takstsone.

Innstillinger for flatetransparens

Man kan bestemme flatetransparens som skal benyttes i viewporten til de genererte layoutene. Transparensgraden kan bestemmes for hver av objektgruppene:

  • Ervervområder
  • Arealbruk (AR5)
  • Arealformål

Standardverdiene sørger for at AR5 data gjøres mest transparent og arealformål noe mindre transparent, mens ervervområder tegnes uten transparens for å utheve ervervområdene.

Innstillinger for tegningsnummer (tittelfelt)

Mal for tegningsnummer er satt som standard til 'W000'. Om man endrer på denne, er må man sørge for at det finnes minst en '0'. Om man blanker ut hele feltet, kommer man tilbake til standardverdien 'W000'. Tegningsnummeret settes automatisk på tittelfeltet som er definert for layoutmalen dersom dette tittelfeltet inneholder er felt som er kodet som tegningsnummer i tittelfelteditoren:

TittelfeltTegningsnummer.png

Erstatt auto-genererte layouter