Layout

Fra Focus Grunnerverv
Revisjon per 15. jun. 2018 kl. 05:02 av Øystein (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Layout-panelet

Layout.png

Layout-panelet inneholder funksjonene:

  • Generer layouter hvor man kan generere opp layouter for alle takstsonene som er definert i takstlisten
  • Arealtabell: Sett ut arealtabeller i tegning eller layout. Arealtabeller er også inkludert i de automatisk-genererte layoutene.
  • Tittelfelt: Definer,rediger og plasser ut tittelfelt i tegning eller layout, samt endre attributtverdier, oppdatere fra tegning, og endre logo.
  • Tegnforklaring: Definer, rediger og plasser ut tegnforklaring i tegning eller layout.
  • Definer layoutmal: Hjelper til med å definere layoutmaler, og har mulighet til å publisere disse til skyen for bruk innad i din organisasjon.
  • Definer punktsymbol: Ber brukeren velge en blokk i tegningen som skal inkluderes i tegnforklaringen, og angi visningsnavn.
  • Rutenett viewport: Plasser rutenett knyttet til en viewport. Rutenettet oppdateres når man endrer viewporten. (Skala, plassering av innhold og UCS vinkel). Endringen skjer i det man bytter tilbake til PSPACE når man har hatt viewport-vinduet aktivt (MSPACE).
  • Tegnerekkefølge: Samme funksjon som i Arealplan. Denne sørger for at tegnerekkefølgen blir riktig for ervervområder, tilhørende grenser, takstnummer etc.
  • Importer layoutmal: Funksjonen åpner det skybaserte biblioteket med layoutmaler som finnes i Arealplan, og henter inn ønsker layoutmal som en ny layout i tegningen.
  • Rydd grenselinjer: Funksjonen går igjennom alle grenser som er tegnet og automatisk generert rundt ervervområdene, og sørger for å fjerne doble linjer, samt bytter ut grensetypene ut fra hvilke ervertyper de avgrenser og hvordan de ligger i forhold til eiendomsteiger. Funksjonen sørger for rett bruk av 'Eksisterende eiendomsgrense', 'Ny eiendomsgrense' og 'Grense for anleggsområde' som avgrenser ervervområdene.