Forskjell mellom versjoner av «Produktspesifikasjon»

Fra Focus Grunnerverv
Hopp til: navigasjon, søk
 
Linje 1: Linje 1:
Følgende informasjon om produktspesifikasjoner er hentet fra [https://www.kartverket.no/globalassets/standard/retningslinjer-og-veiledere/sosi-produktspesifikasjonerveileder_v2.pdf]
+
Følgende informasjon om produktspesifikasjoner er hentet fra [https://www.kartverket.no/globalassets/standard/retningslinjer-og-veiledere/sosi-produktspesifikasjonerveileder_v2.pdf Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner]
  
 
=Hva er en produktspesifikasjon=
 
=Hva er en produktspesifikasjon=

Nåværende revisjon fra 20. jun. 2018 kl. 22:30

Følgende informasjon om produktspesifikasjoner er hentet fra Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner

Hva er en produktspesifikasjon

En produktspesifikasjon er en detaljert beskrivelse av et datasett eller datasettserie (produktgruppe) med tilliggende informasjon som:

  • vil gjøre det mulig å fremstille produktet
  • gi brukere muligheten til å vurdere om et produkt er egnet til en tiltenkt bruk
  • vil være nyttig for å kunne utnytte produktet på beste måte, og unngå feilbruk

Sagt på en annen måte er en produktspesifikasjon en beskrivelse av interesseområdet/fagområdet samt en framgangsmåte for hvordan dette interesseområdet skal representeres i et datasett.

Hva produktspesifikasjoner skal brukes til

En produktspesifikasjon kan benyttes for produksjon, salg, sluttbruk av et produkt, samt for andre formål. Mer detaljert kan den brukes til:

  • Holde oversikt over datasett ved bestilling av data
  • Den mest presise måten å fortelle hva som skal leveres
  • Solid grunnlag for å kontrollere at leveransen er slik den skal være (SOSI-kontroll)
  • Den beste måten å fortelle mottakere hva produktet er (sammen med metadata)
  • Styre forventninger til produktet, slik at feilbruk reduseres
  • Unngå erstatningskrav på grunnlag av feilbruk og eller feil forventninger
  • Svært godt grunnlag for å sette opp tjenester som bruker dataene som inngår i et produkt, herunder

Tjenesteorientert arkitektur og Modelldrevet arkitektur (MDA)

SOSI produktspesifikasjon

En SOSI produktspesifikasjon er en produktspesifikasjon som er tilpasset SOSI-måten å spesifisere geodataprodukter. En SOSI produktspesifikasjon har også krav til godkjenning og tilgjengeliggjøring som forenkler arbeidet med datadeling i den norske geodata-infrastrukturen.