Forskjell mellom versjoner av «Produktspesifikasjon»

Fra Focus Grunnerverv
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 1: Linje 1:
Følgende informasjon om produktspesifikasjoner er hentet fra [[https://www.kartverket.no/globalassets/standard/retningslinjer-og-veiledere/sosi-produktspesifikasjonerveileder_v2.pdf Veileder
+
Følgende informasjon om produktspesifikasjoner er hentet fra [https://www.kartverket.no/globalassets/standard/retningslinjer-og-veiledere/sosi-produktspesifikasjonerveileder_v2.pdf Veileder
for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner]]
+
for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner]
  
 
=Hva er en produktspesifikasjon=
 
=Hva er en produktspesifikasjon=

Revisjonen fra 20. jun. 2018 kl. 22:24

Følgende informasjon om produktspesifikasjoner er hentet fra [https://www.kartverket.no/globalassets/standard/retningslinjer-og-veiledere/sosi-produktspesifikasjonerveileder_v2.pdf Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner]

Hva er en produktspesifikasjon

En produktspesifikasjon er en detaljert beskrivelse av et datasett eller datasettserie (produktgruppe) med tilliggende informasjon som:

  • vil gjøre det mulig å fremstille produktet
  • gi brukere muligheten til å vurdere om et produkt er egnet til en tiltenkt bruk
  • vil være nyttig for å kunne utnytte produktet på beste måte, og unngå feilbruk

Sagt på en annen måte er en produktspesifikasjon en beskrivelse av interesseområdet/fagområdet samt en framgangsmåte for hvordan dette interesseområdet skal representeres i et datasett.

Hva produktspesifikasjoner skal brukes til

En produktspesifikasjon kan benyttes for produksjon, salg, sluttbruk av et produkt, samt for andre formål. Mer detaljert kan den brukes til:

  • Holde oversikt over datasett ved bestilling av data
  • Den mest presise måten å fortelle hva som skal leveres
  • Solid grunnlag for å kontrollere at leveransen er slik den skal være (SOSI-kontroll)
  • Den beste måten å fortelle mottakere hva produktet er (sammen med metadata)
  • Styre forventninger til produktet, slik at feilbruk reduseres
  • Unngå erstatningskrav på grunnlag av feilbruk og eller feil forventninger
  • Svært godt grunnlag for å sette opp tjenester som bruker dataene som inngår i et produkt, herunder

Tjenesteorientert arkitektur og Modelldrevet arkitektur (MDA)

SOSI produktspesifikasjon

En SOSI produktspesifikasjon er en produktspesifikasjon som er tilpasset SOSI-måten å spesifisere geodataprodukter. En SOSI produktspesifikasjon har også krav til godkjenning og tilgjengeliggjøring som forenkler arbeidet med datadeling i den norske geodata-infrastrukturen.