Forskjell mellom versjoner av «Takstliste»

Fra Focus Grunnerverv
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 5: Linje 5:
 
* [[Takstliste]] inneholder funksjonalitet for:
 
* [[Takstliste]] inneholder funksjonalitet for:
 
** [[Legg til takst|Legge til en takst]] for å lage en ny rad i tabellen, og knytte taksten til til Gårds og Bruksnummer fra en eller flere eiendomsteiger i grunnlagsdataene med tilhørende hjemmelshaver-informasjon fra [https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/matrikkelen/ matrikkelen].
 
** [[Legg til takst|Legge til en takst]] for å lage en ny rad i tabellen, og knytte taksten til til Gårds og Bruksnummer fra en eller flere eiendomsteiger i grunnlagsdataene med tilhørende hjemmelshaver-informasjon fra [https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/matrikkelen/ matrikkelen].
*** Tilknytning mot eiendomsteig utføres ved å [[Velg_Teig|velge eiendomsteig]] fra tegning eller fra en [Velg_Teig|liste over alle teiger] i grunnlagsdataene.  
+
*** Tilknytning mot eiendomsteig utføres ved å [[Velg_Teig|velge eiendomsteig]] fra tegning eller fra en [[Velg_Teig|liste over alle teiger]] i grunnlagsdataene.  
 
*** 1 eller flere eiendomsteiger knyttet til ett takstnummer.
 
*** 1 eller flere eiendomsteiger knyttet til ett takstnummer.
 
*** Mulighet til å [[Dele opp takst|dele opp takst]] i del-takster (a,b,c, osv) dersom en teig består av flere spredte områder.
 
*** Mulighet til å [[Dele opp takst|dele opp takst]] i del-takster (a,b,c, osv) dersom en teig består av flere spredte områder.

Revisjonen fra 13. jun. 2018 kl. 14:20

På panelet Grunnerverv finner man funksjonen 'Takstliste'

TakstlisteGrunnerverv.png

Takstlisten er den mest sentrale delen av Focus Grunnerverv-modulen, og det er her man bestemmer hvilke eiendomsteiger som skal kobles mot takstnummere, og hvilke arealformål som skal benyttes for å generere ervervområder og beregning av arealer.

 • Takstliste inneholder funksjonalitet for:
  • Legge til en takst for å lage en ny rad i tabellen, og knytte taksten til til Gårds og Bruksnummer fra en eller flere eiendomsteiger i grunnlagsdataene med tilhørende hjemmelshaver-informasjon fra matrikkelen.
   • Tilknytning mot eiendomsteig utføres ved å velge eiendomsteig fra tegning eller fra en liste over alle teiger i grunnlagsdataene.
   • 1 eller flere eiendomsteiger knyttet til ett takstnummer.
   • Mulighet til å dele opp takst i del-takster (a,b,c, osv) dersom en teig består av flere spredte områder.
   • Hjemmelshavere leses direkte fra en web-service levert av Norkart, og man trenger dermed ikke skaffe til veie eierliste på forhånd.
  • Takstlisten har funksjonalitet for å velge arealformål som skal inngå i beregning av de ulike typene erverv. (Midlertidig, Permanent, Permanent klausulert, Tilbakeført areal eller egendefinert ervervtype)
   • Ervervarealer blir automatisk beregnet ved å gjøre en intersection-analyse mellom eiendomsteiger og valgte arealformål.
   • Man kan også velge å dele opp arealene ytterligere ved å beregne mot AR5 data. Da blir arealberegningen av hver ervervtype delt opp og fordelt på ulike arealressurskategorier
  • Redigere ervervstyper om man vil ha egendefinerte ervervstyper eller ønsker å endre på tegneregelene eller tekst til predefinerte ervervstyper.
  • Rediger arealressursinndelinger om man vil endre grupperingen av AR5 data. Standard gruppering består av gruppene Dyrket, Beite, Skog, Tomt og Annet.
  • Oppdater arealberegning brukes for å gjøre intersection-analyse mellom eiendomsteiger, arealformål og AR5 data på nytt, samt om man vil ta hensyn til ervervområder man tegner selv
  • Eksporter til Excel-funksjonen eksporterer takstlisten med tilhørende hjemmelshavere og arealberegninger til Excel
Takstliste.png