Forskjell mellom versjoner av «Velg Arealformål»

Fra Focus Grunnerverv
Hopp til: navigasjon, søk
(Velg Arealformål)
(Velg Arealformål)
Linje 1: Linje 1:
 
==Velg Arealformål==
 
==Velg Arealformål==
[[Fil:VelgArealformål.png|none]]
+
[[Fil:VelgArealformaal.png|none]]
  
 
Velg Arealformål-funksjonen brukes for å bestemme hvilke formål eller hensynssoner som skal benyttes fra planen når man vil beregne ervervområde mot teigene som er definert for takstsonen.
 
Velg Arealformål-funksjonen brukes for å bestemme hvilke formål eller hensynssoner som skal benyttes fra planen når man vil beregne ervervområde mot teigene som er definert for takstsonen.

Revisjonen fra 7. jun. 2018 kl. 22:47

Velg Arealformål

VelgArealformaal.png

Velg Arealformål-funksjonen brukes for å bestemme hvilke formål eller hensynssoner som skal benyttes fra planen når man vil beregne ervervområde mot teigene som er definert for takstsonen. Funksjonen består av en tre-liste hvor alle arealformål og hensynsoner i plantegningen er listet opp kategorisert på kodeverdi og eierform, samt knapper for å velge formål fra tegning eller gjør et hurtigvalg av alle formål med en gitt eierform.


Velg arealformål eller fjern arealformål fra utvalg ved å skru av/på hake

Man kan benytte haken til venstre for formålet for å velge eller fjerne et formål fra utvalget. Man kan også benytte haken for overskriften for å velge eller fjerne alle formål med en gitt kombinasjon av kodeverdi og eierform i en operasjon.

Midlertidig erverv

For å bestemme midlertidig erverv, bruker vi vanligvis RpBestemmelseOmråde 91 - Anlegg- og riggområde. Den enkleste måten å velge disse områdene, er å skru på haken for Overskriften:

AnleggOgRigg.png

-slik at alle anlegg- og riggområder blir valgt. Det gjør ikke noe om man da får markert et område som ikke berører Teigene som er definert for takstsonen, de blir ikke tatt hensyn til i beregningen av ervervområdet.

Velg arealformål fra tegning

Knappen 'Velg arealformål fra tegning' kan benyttes når metodene over ikke dekker behovet. Da starter programmet en kommando hvor man blir bedt om å velge hvilket formål i planen som skal inngå i beregningen av en ervervsone. Man kan starte kommandoen flere ganger om man vil markere flere formål. Formålet utheves med en blå linje, og feltnavnet tegnes opp på musepekeren for å gjøre det enkelt å se hvilket formål man velger i det man klikker med venstre museknapp:

VelgFormaal.png

Offentlig eierform

Knappen sørger for at alle formål i planen som har ..EIERFORM satt til Offentlig, blir valgt. -Denne kan ofte benyttes for permanent erverv

Permanent erverv

Permanent erverv blir ofte beregnet ut fra arealformål med Offentlig eierform. Det finnes derfor en knapp for raskt å velge alle formål med offentlig eierform i planen:

OffentligEierform.png

Som for midlertidig erverv og anlegg- og riggområde, gjør det ikke noe om man velger formål som ikke berører teigene definert for takstsonen, disse blir helt enkelt ikke tatt hensyn til når vi beregner ervervområdet.

Felles eierform

Knappen sørger for at alle formål i planen som har ..EIERFORM satt til Felles, blir valgt.

Annen eierform

Knappen sørger for at alle formål i planen som har ..EIERFORM satt til Annen, blir valgt.