Velg Arealformål

Fra Focus Grunnerverv
Revisjon per 7. jun. 2018 kl. 23:32 av Øystein (diskusjon | bidrag) (Ny side: ==Velg Arealformål== location=none Velg Arealformål-funksjonen brukes for å bestemme hvilke formål eller hensynsoner som skal benyttes fra planen når m...)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Velg Arealformål

location=none

Velg Arealformål-funksjonen brukes for å bestemme hvilke formål eller hensynsoner som skal benyttes fra planen når man vil beregne ervervområde mot teigene som er definert for takstsonen.

Midlertidig erverv

For å bestemme midlertidig erverv, bruker vi vanligvis RpBestemmelseOmråde 91 - Anlegg- og riggområde. Den enkleste måten å velge disse områdene, er å skru på check-box'en for Overskriften: location=none -slik at alle anlegg- og riggområder blir valgt. Det gjør ikke noe om man da får markert et område som ikke berører Teigene som er definert for takstsonen, de blir ikke tatt hensyn til i beregningen av ervervområdet.

Permanent erverv

Permanent erverv blir ofte beregnet ut fra arealformål med Offentlig eierform. Det finnes derfor en knapp for raskt å velge alle formål med offentlig eierform i planen: location=none Som for midlertidig erverv og anlegg- og riggområde, gjør det ikke noe om man velger formål som ikke berører teigene definert for takstsonen, disse blir helt enkelt ikke tatt hensyn til når vi beregner ervervområdet.

Offentlig eierform

Knappen sørger for at alle formål i planen som har ..EIERFORM satt til Offentlig, blir valgt. -Denne kan ofte benyttes for permanent erverv

Felles eierform

Knappen sørger for at alle formål i planen som har ..EIERFORM satt til Felles, blir valgt.

Annen eierform

Knappen sørger for at alle formål i planen som har ..EIERFORM satt til Annen, blir valgt.

Velg arealformål fra tegning

Knappen 'Velg arealformål fra tegning' kan benyttes når metodene over ikke dekker behovet. Da starter programmet en kommando hvor man blir bedt om å velge hvilket formål i planen som skal inngå i beregningen av en ervervsone. Man kan starte kommandoen flere ganger om man vil markere flere formål. Formålet utheves med en blå linje, og feltnavnet tegnes opp på musepekeren for å gjøre det enkelt å se hvilket formål man velger i det man klikker med venstre museknapp: location=none