Beregn AR5

Fra Focus Grunnerverv
Hopp til: navigasjon, søk

Beregn AR5 arealer

Ved å aktivere "Beregn AR5 arealer", gjøres det en intersection-analyse mellom ervervområdene og arealressursområdene i kartet, arealet beregnes og grupperes etter inndelingene definert i Arealressursinndelinger-funksjonen.

Denne inndelingen kan redigeres om man standard inndeling (Dyrket, Beite, Skog, Tomt og Annet) ikke passer.

BeregnAr5.png