Dele opp takst

Fra Focus Grunnerverv
Hopp til: navigasjon, søk

Dersom en eiendom er spredt på flere teiger med samme gårds- og bruksnummer, kan man ved behov dele eiendommen opp i flere takstsoner.

Bruk velg teig-funksjonen det antall ganger man ønsker å dele eiendommen opp i, og angi nytt takstnummer på alle del-takstene. For eksempel 3a, 3b, 3c som i dette eksempelet:

DelTakst.png

Fjern så haken for de teigene man ikke ønsker i inkludere i hver av deltakstene ved å trykke på den lille redigeringsknappen som starter velg-teig-funksjonen:

RedigerTakst.png