Forskjell mellom versjoner av «Forside»

Fra Focus Grunnerverv
Hopp til: navigasjon, søk
(Demo - grunnleggende funksjonalitet)
(Focus Grunnerverv)
 
(21 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist)
Linje 4: Linje 4:
 
* Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.  
 
* Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.  
 
* Ta kontakt med oss på tlf: ''+47 66 77 84 00'' eller [mailto:firmapost@focus.no?Subject=Lisensiering%20av%20Focus%20Grunnerverv firmapost@focus.no] for informasjon om lisensiering.
 
* Ta kontakt med oss på tlf: ''+47 66 77 84 00'' eller [mailto:firmapost@focus.no?Subject=Lisensiering%20av%20Focus%20Grunnerverv firmapost@focus.no] for informasjon om lisensiering.
* Focus Grunnerverv er tilpasset og integrert i 2017, 2018 og 2019 versjonene av Focus Arealplan.
+
* Focus Grunnerverv er tilpasset og integrert i 2018, 2019 og 2020 versjonene av Focus Arealplan.
  
[[Start Focus Grunnerverv|Hvordan komme i gang med programmet?]]
+
[[Start Focus Grunnerverv|Hvordan komme i gang med Focus Grunnerverv?]]
  
 
==Hovedfunksjonalitet==
 
==Hovedfunksjonalitet==
Linje 49: Linje 49:
 
*** Arealformål
 
*** Arealformål
 
** Mal for navn på layout og tegningsnummer.
 
** Mal for navn på layout og tegningsnummer.
 +
===Demonstrasjonsvideo (hovedfunksjonalitet)===
 +
{{#iDisplay:https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/386c1a63-1a87-43ed-99d5-bac4f0df9e86/|960px|790px}}
 +
 
==Tilleggsfunksjoner==
 
==Tilleggsfunksjoner==
 
* Ny tegning
 
* Ny tegning
Linje 70: Linje 73:
 
* [[Tegnforklaring]]
 
* [[Tegnforklaring]]
 
** Editor med mulighet for å tilpasse tegnforklaring
 
** Editor med mulighet for å tilpasse tegnforklaring
** Mulighet for å lage egne tgenforklaringssmaler, og publisere de til [[Skyen]] om ønskelig.
+
** Mulighet for å lage egne tegnforklaringsmaler, og publisere de til [[Skyen]] om ønskelig.
 
** [[Skyen|Sky-basert]] bibliotek med ferdige tegnforklaringsmaler.
 
** [[Skyen|Sky-basert]] bibliotek med ferdige tegnforklaringsmaler.
 
* [[Definer layoutmal]]
 
* [[Definer layoutmal]]
Linje 98: Linje 101:
 
* [[Tegn ervervområde manuelt|Tegnefunksjoner]]
 
* [[Tegn ervervområde manuelt|Tegnefunksjoner]]
 
** Funksjonalitet for å tegne ervervgrenser og områder manuelt.  
 
** Funksjonalitet for å tegne ervervgrenser og områder manuelt.  
 +
** Funksjonalitet for å tegne teiger.
 
** Fungerer på samme måte som tegnefunksjonene i Focus Arealplan.
 
** Fungerer på samme måte som tegnefunksjonene i Focus Arealplan.
 
+
* [[Annotative takstnummer]]
==Demo - grunnleggende funksjonalitet ==
+
** Benytt block editor for å gjøre takstnummer annotativ, eventuelt med orientering som matcher viewport-vinkelen.
Følgende 30 minutters video viser den grunnleggende funksjonaliteten i programmet {{(small|Vennligst overse skrivefeil i åpningsbildet).}}
+
*[[Generere geometri for AR5 arealer]]
*For mer avanserte tema, henviser vi til hjelpe-siden for de ulike funksjonene.
+
{{#iDisplay:https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/3a8fa25c-889d-450b-87c5-3dcc83e34b4d/|960px|790px}}
+

Nåværende revisjon fra 5. mar. 2020 kl. 06:16

Focus Grunnerverv

Focus Grunnerverv er en tilleggsmodul til Focus Arealplan for å utarbeide grunnervervstegninger (W-tegninger).

  • Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.
  • Ta kontakt med oss på tlf: +47 66 77 84 00 eller firmapost@focus.no for informasjon om lisensiering.
  • Focus Grunnerverv er tilpasset og integrert i 2018, 2019 og 2020 versjonene av Focus Arealplan.

Hvordan komme i gang med Focus Grunnerverv?

Hovedfunksjonalitet

  • Grunnlagsdata håndterer innlesing av grunnlagsdata som programmet trenger for å utarbeide ervervplaner.
    • All data hentes automatisk inn som xRef'er i ervervtegningen.
    • SOSI filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan
    • DWG filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan (Støtter dwg-fil for plan laget i Focus Arealplan og Novapoint Arealplan)
      • DWG filer med eiendomsdata og AR5 må være generert ut fra SOSI-fil(er) med funksjonaliteten som finnes i Grunnlagsdata-funksjonen.
        • Dette fordi dataene leses inn og konverteres til Focus Arealplan-objekter som er nødvendig for funksjonaliteten til Focus Grunnerverv.
      • DWG filer med Novapoint Arealplan-data konverteres automatisk til en Focus Arealplan-tegning.
  • Takstliste inneholder funksjonalitet for:
    • Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene med tilhørende hjemmelshaver-informasjon fra matrikkelen.
    • Takstlisten har funksjonalitet for å velge arealformål som skal inngå i beregning av de ulike typene erverv. (Midlertidig, Permanent, Permanent klausulert, Tilbakeført areal eller egendefinert ervervtype)
      • Ervervarealer blir automatisk beregnet ved å gjøre en intersection-analyse mellom eiendomsteiger og valgte arealformål.
      • Man kan også velge å dele opp arealene ytterligere ved å beregne mot AR5 data. Da blir arealberegningen av hver ervervtype delt opp og fordelt på ulike arealressurskategorier
    • Redigere ervervstyper om man vil ha egendefinerte ervervstyper eller ønsker å endre på tegneregelene eller tekst til predefinerte ervervstyper.
    • Rediger arealressursinndelinger om man vil endre grupperingen av AR5 data. Standard gruppering består av gruppene Dyrket, Beite, Skog, Tomt og Annet.
    • Oppdater arealberegning brukes for å gjøre intersection-analyse mellom eiendomsteiger, arealformål og AR5 data på nytt, samt om man vil ta hensyn til ervervområder man tegner selv
    • Eksporter til Excel-funksjonen eksporterer takstlisten med tilhørende hjemmelshavere og arealberegninger til Excel
  • Generer layouter automatisk for hver takst og for samlet oversikt over alle takster.
    • Automatisk oppdatering pr. layout av
      • Tegnforklaring
      • Tittelfelt
      • Rutenett
      • Takstliste/arealtabell.
    • Innstillinger for valg av layoutmal for individuelle takster og for samlet oversikt
    • Innstillinger for arealtabell for individuelle takster og for samlet oversikt.
      • Velg hvilke kolonner som skal inkluderes
      • Bestem antall desimaler for arealberegning
      • Angi teksthøyde for overskrift og dataceller i tabellen.
      • Bestem om man skal inkludere beregning av AR5 arealer eller ikke.
    • Innstillinger for grad av transparens i genererte layouter for:
      • Ervervområder
      • AR5-data
      • Arealformål
    • Mal for navn på layout og tegningsnummer.

Demonstrasjonsvideo (hovedfunksjonalitet)

Tilleggsfunksjoner

  • Ny tegning
    • Starter ny tom tegning basert på malfilen _Focus Grunnerverv.dwt.
    • Funksjonen sjekker også om det finnes en ny versjon av malfilen i 'Skyen', og henter ned eventuell ny versjon.
  • Eierliste inneholder funksjonalitet for å lese eller generere, samt eksportere lister med hjemmelshavere og tilhørende adresser.
    • Generer hjemmelshaverliste ved å tegne et polygon eller rektangel i tegningen. Programmet henter hjemmelshavere med tilhørende adresser fra en web-service levert av Norkart
    • Eksporter liste med hjemmelshavere og adresser til Excel
    • Mulighet til å lese inn liste med hjemmelshavere og adresser fra Excel
  • Arealtabell
    • Bestem hvilke kolonner fra takstlisten som skal med på tabellen
    • Bestem antall desimaler i beregnede arealer
    • Bestem om AR5 arealer skal beregnes.
    • Bestem om man ønsker farger i tabell-overskriftene som matcher fargen til ervervtypene
    • Bestem teksthøyde for overskrift og celle-data
    • Velg om man skal plassere tabell for samlet oversikt over alle takster, eller individuelle takstsoner.
  • Tittelfelt
    • Editor med mulighet for å tilpasse tittelfelt
    • Mulighet for å lage egne tittelfeltmaler, og publisere de til Skyen om ønskelig.
    • Sky-basert bibliotek med ferdige tittelfeltmaler
  • Tegnforklaring
    • Editor med mulighet for å tilpasse tegnforklaring
    • Mulighet for å lage egne tegnforklaringsmaler, og publisere de til Skyen om ønskelig.
    • Sky-basert bibliotek med ferdige tegnforklaringsmaler.
  • Definer layoutmal
    • Tilpass en eller flere layouter som du ønsker, og bruk denne funksjonen for å publisere layouten som en layoutmal som blir tiligjengelig fra Importer layoutmal-funksjonen.
    • Mulighet til å laste opp layoutmalen til Skyen slik at den er tilgjengelig for alle brukere i ditt firma.
    • Inneholder funksjoner for å tegne:
      • Viewport
      • Tittelfelt
      • Målestokk
      • Plassering av arealtabell.
    • Visuell indikasjon på hvilke elementer som mangler i layouten for at den skal være tilpasset Generer layouter-funksjonen.
  • Definer punktsymbol
    • Sørger for at blokken man velger fungerer som et punktsymbol i tegnforklaringen.
    • Angi navn som skal vises i tegnforklaring
  • Rutenett viewport
    • Oppdateres automatisk når man endrer skala og vinkel i en viewport
    • Egenskaper for maskevidde, prefiks for nord/øst-koordinater, teksthøyde for koordinater og mulighet til å styre visning i model space i propertypaletten til AutoCAD.
  • Tegnerekkefølge
    • Sørger for riktig tegnerekkefølge for grenser og områder samt takstnummer, etc.
  • Importer layoutmal
    • Hent inn ny layout fra sky-basert bibliotek med layoutmaler
  • Rydd grenselinjer
    • Rydder i de automatisk genererte grensene rundt ervervområder, og sørger for rett bruk av
      • Eksisterende eiendomsgrense
      • Ny eiendomsgrense
      • Grense mot anleggsområde
  • Tegnefunksjoner
    • Funksjonalitet for å tegne ervervgrenser og områder manuelt.
    • Funksjonalitet for å tegne teiger.
    • Fungerer på samme måte som tegnefunksjonene i Focus Arealplan.
  • Annotative takstnummer
    • Benytt block editor for å gjøre takstnummer annotativ, eventuelt med orientering som matcher viewport-vinkelen.
  • Generere geometri for AR5 arealer