Forside

Fra Focus Grunnerverv
Revisjon per 15. jun. 2018 kl. 02:49 av Øystein (diskusjon | bidrag)

Hopp til: navigasjon, søk

Focus Grunnerverv

Focus Grunnerverv er en tilleggsmodul til Focus Arealplan for å utarbeide grunnervervstegninger (W-tegninger).

 • Anvendelse av modulen krever lisens på Focus Arealplan, samt en egen lisens for selve Focus Grunnerverv-modulen.
 • Ta kontakt med oss på tlf: +47 66 77 84 00 eller firmapost@focus.no for informasjon om lisensiering.
 • Focus Grunnerverv er tilpasset og integrert i 2017, 2018 og 2019 versjonene av Focus Arealplan.

Hvordan komme igang med programmet?

Hovedfunksjonalitet

 • Grunnlagsdata håndterer innlesing av grunnlagsdata som programmet trenger for å utarbeide ervervplaner.
  • All data hentes automatisk inn som xRef'er i ervervtegningen.
  • SOSI filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan
  • DWG filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan (Støtter dwg-fil for plan laget i Focus Arealplan og Novapoint Arealplan)
   • DWG filer med eiendomsdata og AR5 må være generert ut fra SOSI-fil(er) med funksjonaliteten som finnes i Grunnlagsdata-funksjonen.
    • Dette fordi dataene leses inn og konverteres til Focus Arealplan-objekter som er nødvendig for funksjonaliteten til Focus Grunnerverv.
   • DWG filer med Novapoint Arealplan-data konverteres automatisk til en Focus Arealplan-tegning.
 • Takstliste inneholder funksjonalitet for:
  • Etablere takstnummer knyttet til Gårds og Bruksnummer fra eiendomsteiger i grunnlagsdataene med tilhørende hjemmelshaver-informasjon fra matrikkelen.
  • Takstlisten har funksjonalitet for å velge arealformål som skal inngå i beregning av de ulike typene erverv. (Midlertidig, Permanent, Permanent klausulert, Tilbakeført areal eller egendefinert ervervtype)
   • Ervervarealer blir automatisk beregnet ved å gjøre en intersection-analyse mellom eiendomsteiger og valgte arealformål.
   • Man kan også velge å dele opp arealene ytterligere ved å beregne mot AR5 data. Da blir arealberegningen av hver ervervtype delt opp og fordelt på ulike arealressurskategorier
  • Redigere ervervstyper om man vil ha egendefinerte ervervstyper eller ønsker å endre på tegneregelene eller tekst til predefinerte ervervstyper.
  • Rediger arealressursinndelinger om man vil endre grupperingen av AR5 data. Standard gruppering består av gruppene Dyrket, Beite, Skog, Tomt og Annet.
  • Oppdater arealberegning brukes for å gjøre intersection-analyse mellom eiendomsteiger, arealformål og AR5 data på nytt, samt om man vil ta hensyn til ervervområder man tegner selv
  • Eksporter til Excel-funksjonen eksporterer takstlisten med tilhørende hjemmelshavere og arealberegninger til Excel
 • Generer layouter automatisk for hver takst og for samlet oversikt over alle takster.
  • Automatisk oppdatering pr. layout av
   • Tegnforklaring
   • Tittelfelt
   • Rutenett
   • Takstliste/arealtabell.
  • Innstillinger for valg av layoutmal for individuelle takster og for samlet oversikt
   • Layoutmaler hentes fra skybasert bibliotek som kan utvides ved hjelp av Definer layoutmal-funksjonen.
  • Innstillinger for arealtabell for individuelle takster og for samlet oversikt.
   • Velg hvilke kolonner som skal inkluderes
   • Bestem antall desimaler for arealberegning
   • Angi teksthøyde for overskrift og dataceller i tabellen.
   • Bestem om man skal inkludere beregning av AR5 arealer eller ikke.
  • Innstillinger for grad av transparens i genererte layouter for:
   • Ervervområder
   • AR5-data
   • Arealformål
  • Mal for navn på layout og tegningsnummer.

Tilleggsfunksjoner

 • Ny tegning
  • Starter ny tom tegning basert på malfilen _Focus Grunnerverv.dwt.
  • Funksjonen sjekker også om det finnes en ny versjon av malfilen i 'skyen', og henter ned eventuell ny versjon.
 • Eierliste inneholder funksjonalitet for å lese eller generere, samt eksportere lister med hjemmelshavere og tilhørende adresser.
  • Generer hjemmelshaverliste ved å tegne et polygon eller rektangel i tegningen. Programmet henter hjemmelshavere med tilhørende adresser fra en web-service levert av Norkart
  • Eksporter liste med hjemmelshavere og adresser til Excel
  • Mulighet til å lese inn liste med hjemmelshavere og adresser fra Excel
 • Arealtabell
  • Bestem hvilke kolonner fra takstlisten som skal med på tabellen
  • Bestem antall desimaler i beregnede arealer
  • Bestem om AR5 arealer skal beregnes.
  • Bestem om man ønsker farger i tabell-overskriftene som matcher fargen til ervervtypene
  • Bestem teksthøyde for overskrift og celle-data
  • Velg om man skal plassere tabell for samlet oversikt over alle takster, eller individuelle takstsoner.
 • Tittelfelt
 • Tegnforklaring
 • Definer layoutmal
  • Tilpass en eller flere layouter som du ønsker, og bruk denne funksjonen for å publisere layouten som en layoutmal som blir tiligjengelig fra Importer layoutmal-funksjonen.
  • Mulighet til å laste opp layoutmalen til Skyen slik at den er tilgjengelig for alle brukere i ditt firma.
  • Inneholder funksjoner for å tegne:
   • Viewport
   • Tittelfelt
   • Tegnforklaring
   • Målestokk
   • Plassering av arealtabell.
  • Visuell indikasjon på hvilke elementer som mangler i layouten for at den skal være tilpasset Generer layouter-funksjonen.
 • Definer punktsymbol
  • Sørger for at blokken man velger fungerer som et punktsymbol i tegnforklaringen.
  • Angi navn som skal vises i tegnforklaring
 • Rutenett viewport
  • Oppdateres automatisk når man endrer skala og vinkel i en viewport
  • Egenskaper for maskevidde, prefiks for nord/øst-koordinater, teksthøyde for koordinater og mulighet til å styre visning i model space i propertypaletten til AutoCAD.
 • Tegnerekkefølge
 • Importer layoutmal
 • Rydd grenselinjer
 • Tegnefunksjoner


'Skyen'

Det finnes flere referanser til Skyen i dette hjelpedokumentet. Med skyen mener vi da Microsoft Azure, og vår lagringskonto er lokalisert i Nederland.